Painout (sess 2)
0 0 0
Loading...

Painout (sess 2)

Band info

PAINOUT e експериментална смесица от стилове, целяща да предаде с подходяща емоция истината за доста неща от битието, на които човек не обръща внимание. Не обръща внимание съвсем справедливо, защото те нямат влияние върху живота му, но така или иначе съществуват и са част от "Големият замисъл", за който ние нищо не знаем.
- A, кой знае за Големият замисъл? - попита Баев
- Най- вероятно този, който го е замислил - отговори Едмонамар.
- Трябва да го преведем на английски. Ние пеем на английски, а пък това инфо е на български. Как ще го разберат англичаните? - попита Баев.
- И американците... - допълни след няколко секунден размисъл. Ааа не ве, поправи се след още малко. То за американците, трябва на американски.
Отвън мина облак.
- Пак си се залепил за компютъра и пишеш глупости - обвини го Гертруда.
- Ще ставам - каза Едмонамар - то без това никой не ни обръща внимание. Има толкова много групи...